Rahankeräyslupa

Luvan numero: RA/2022/107
Keräyksen järjestäjä: Seta ry
Yhteystiedot: Seta ry, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, teemu.halme@seta.fi, 050 400 7789

Käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään tarkoituksiin, jotka tukevat Seta ry:n ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan tarkoitusta edistää yhdenvertaisuuden, ihmis- ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin toteutumista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, kehon sukupuolitetuista piirteistä, perhe- tai suhdemuodoista.

Keräyskohteina voivat olla mm. Seta ry:n oma yleishyödyllinen toiminta tai Seta ry:n jäsenjärjestöjen yleishyödyllinen toiminta. Keräysvarojen avulla toteutetaan mm. Setan ja sen jäsenjärjestöjen ihmisoikeustyötä, sosiaali- ja koulutustoimintaa, vertaistukitoimintaa, yhteisöllistä toimintaa, viestintää, nuorisotyötä, seniorityötä ja palveluja. Keräysvaroilla voidaan järjestää Setan ja sen jäsenjärjestöjen vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia (Pride-tapahtumat, leirit ym.).

Lisäksi keräyksellä mahdollistetaan solidaarisuuden osoittaminen kansainvälisesti esimerkiksi venäläisten ihmisoikeuspuolustajien hyvinvointiin Suomessa ja Venäjällä tai keräyksen toteuttaminen jonkin vaikeissa oloissa toimivan sisarjärjestön toiminnan hyväksi (esimerkiksi Baltian homo- ja lesbojärjestöt, afrikkalaiset hlbtiq-järjestöt).

Tarkempi käyttötarkoitus määräytyy lahjoituksen viitenumeron tai tuotetunnuksen perusteella tai erityiskampanjoiden osalta se ilmoitetaan erikseen.

Toissijainen käyttötarkoitus: Ensisijainen käyttötarkoitus ilmenee kunkin lahjoituskohteen tiedoista. Toissijainen käyttötarkoitus on kaikissa tapauksissa Seta ry:n oma yleishyödyllinen toiminta.

Muut tavat tehdä lahjoitus

Lue lisää verkkosivustomme ehdoista ja ohjeet perinteisen tilisiirron tekemiseen.


Seta-säätiö sr:n rahankeräyslupa

Seta ry toimii Seta-säätiö sr:n rahankeräyksen toteuttajana. Seuraava lupa koskee niitä lahjoitussivuja, joissa on näkyvissä Seta-säätiön logo.

Luvan numero: RA/2020/796
Keräyksen järjestäjä: Seta-säätiö sr
Yhteystiedot: lue tästä linkistä, lisätietoja säätiön asiamieheltä.

Käyttötarkoitus: Rahankeräysvarat käytetään tarkoituksiin, jotka edistävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Varojen käyttökohteina voivat olla säätiön oma yleishyödyllinen toiminta ja mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja niiden asemaa koskevat tutkimushankkeet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskeva tiedotustoiminta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi toimivien yhdistysten toiminnan tukeminen, Suomen ulkopuolella toimivien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen toiminnan tukeminen sekä kulttuuri- ja taidenhankkeet, jotka koskettavat tai joiden toteuttajissa on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia.

Rahankeräysvaroja voidaan käyttää säätiön pääomittamiseen siten, että varoja ja varoista kertyviä tuottoja käytetään säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaa, jotta säätiö voi vakaalta pohjalta tehdä työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa.